top of page
 • สามารถยื่นคำร้องประเภทใดได้บ้าง
  ในปัจจุบันระบบสามารถยื่นคำร้องได้ดังนี้ - ท.1 คำขอ จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ - ท.2 คำขอ ต่อใบอนุญาตทนายความ 2 ปี - ท.3 คำขอ เปลี่ยนบัตรประเภทตลอดชีพ - ท.4 คำขอ เปลี่ยนประเภทสมาชิกทนายความ - ท.5 คำขอ ออกใบอนุญาต หรือบัตรสมาชิกสภาทนายความ - ท.6 คำขอ หนังสือรับรองทนายความ - ท.8 คำขอ ตรวจสอบประวัติทนายความ
 • บัตรทนายความแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้แทนบัตรแข็งได้หรือไม่
  ปัจจุบันบัตรทนายความแบบอิเล็กทรอนิกส์มีความเทียบเท่ากับบัตรทนายความที่เป็นบัตรแข็ง
 • ในกรณีที่ทนายความต้องการยื่นคำร้องต้องเข้าผ่านช่องทางใด
  ทนายความสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ https://app.lwyrcouncil.com/
 • การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นทนายความผ่านระบบจะได้รับใบอนุญาตใหม่ภายในกี่วันทำการ
  สำหรับการต่อใบอนุญาตเมื่อได้รับการอนุมัติตามระบบแล้ว ระบบจะทำการออกใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันที
 • หากเคยลงทะเบียนใช้งานระบบแล้วเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ จะต้องมีการยืนยันตัวตนใหม่ด้วยหรือไม่
  หากเคยลงทะเบียนและยืนยันตัวตนมาก่อนแล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและ Log in ด้วย username และ password ที่เคยตั้งไว้ได้เลย โดยแนะนำให้ทำการเปลี่ยนค่า password ใหม่ ทั้งนี้ระบบจะใช้งานได้เพียงเครื่องเดียวซึ่งเป็นเครื่องปัจจุบันเท่านั้น
 • หากโทรศัพท์เราเสีย จะสามารถให้ทนายท่านอื่นยื่นคำขอต่างๆ ผ่านระบบแทนเราได้หรือไม่
  ไม่สามารถทำได้ เพราะต้องมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลซึ่งผูกพันกับอุปกรณ์มือถือประจำตัวของทนายความท่านนั้นเท่านั้น
 • หากมีผู้ทราบรหัสผ่านของเรา จะสามารถนำใบอนุญาตให้เป็นทนายความของเราไปใช้โดยที่เราจะไม่มีโอกาสทราบหรือไม่
  หากมีผู้ทราบรหัสจะสามารถนำใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดงต่อผู้อื่นได้ โดยเป็นรูปใบหน้าของเราพร้อมชื่อของเรา ซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
 • หลังจากยื่นคำขอบัตรใหม่ผ่านทางระบบแล้ว ทางสภาทนายจะจัดส่งบัตรรูปแบบเดิมไปให้ทนายเจ้าของบัตรด้วยหรือไม่ หรือ ต้องเดินทางมารับที่สภาทนายเท่านั้น
  การออกบัตรรูปแบบเดิม (บัตรแข็ง) ยังคงให้บริการจัดส่งแบบเดิม ทั้งทางระบบไปรษณีย์ หรือประสงค์มารับที่สภาทนายความ
 • ทำไมถึงต้องใช้แอป AngelChain? แอปนี้จะเอาข้อมูลเราไปหรือเปล่า
  - AngelChain เป็นเเอปที่ใช้ในการสร้างลายมือชื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ของบุคคลผู้ใช้งาน เเละนำไปเข้ารหัสผูกพันกับเอกสารดิจิทัลได้ ด้วยเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ยอมรับในสากลเเละเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ทำให้การลงลายมือชื่อดิจิทัลด้วยเเอปตัวนี้มีผลผูกพันตามกฎหมาย - เเอปตัวนี้จัดทำขึ้นภายใต้ (1) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแองเจิ้ลไทม์ เเละ (2) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภาทนายความ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จึงมีการป้องกันมิให้นำข้อมูลของผู้ใช้งานไปทำการอื่นใด ที่มิใช่วัตถุประสงค์ตามประกาศของสภาทนายความ
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้จากช่องทางใด
  - ระบบปฏิบัติการ IOS สามารถดาวน์โหลดได้ใน App Store - ระบบปฏิบัติการ Android สามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store - โดยค้นหาด้วยคำว่า “AngelChain”
 • ในการยืนยันตัวตน ต้องเตรียมเอกสารอย่างไร
  เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเตรียมบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สำนักทนายความจังหวัด โดยท่านสามารถแจ้งเลขอ้างอิงที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืนยันตัวตนในขั้นตอนถัดไป
 • สามารถลงลายมือชื่อหรือลงนามได้อย่างไร
  เมื่อท่านได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ที่ใช้สำหรับยื่นคำร้องและทำการกำหนดลายเซ็นผ่านระบบ หลังจากนั้นจะสามารถลงลายมือชื่อได้ และทุกครั้งที่ลงลายมือชื่อจะต้องได้รับรหัสเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชั่นก่อนเสมอ
 • การชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่างๆ สามารถชำระจากช่องทางใดได้บ้าง
  ในปัจจุบันสามารถโอนผ่านธนาคารกรุงเทพ และเคาท์เตอร์เซอร์วิสได้
 • ผู้รับยืนยันตัวตนสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องเสียบบัตรได้อย่างไร
  ก่อนที่จะเสียบเครื่องเสียบบัตรกับคอมพิวเตอร์จะต้องเปิดโปรแกรม smartcard-ws ก่อน หลังจากนั้นจึงเสียบเครื่องอ่านบัตรประชาชนกับคอมพิวเตอร์จึงจะสามารถใช้งานได้

ไม่พบคำถามที่ต้องการ?  ส่งคำถามของท่านได้ ที่นี่

5_edited.jpg

ลงทะเบียนใช้งาน

"ใบอนุญาตทนายความอิเล็กทรอนิกส์"

ยื่นแบบฟอร์มสำนักงานทะเบียนทนายความ คำขอ ท.1 - ท.8 (ยกเว้น ท.7) ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใบอนุญาตทนายความที่ มั่นคง ปลอดภัย และเที่ยงตรง โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานสภาทนายความอีกต่อไป

แบบฟอร์มส่งคำถาม

คำถามของท่านได้ถูกส่งแล้ว ทีมงานของเราจะตอบกลับไปยังช่องทางติดต่อที่ท่านได้กรอกไว้

Submit a Question
bottom of page