top of page

ลายเซ็นดิจิทัล ANGELCHAIN

ลงชื่ออย่างรวดเร็วและปลอดภัย เก็บไว้ใน Blockchain

ลายเซ็นดิจิทัลเป็นวิธีการที่ปลอดภัยในการลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแตกต่างจากลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือในเวอร์ชันดิจิทัล ลายเซ็นดิจิทัลใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงเพื่อปกป้องความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารที่ลงนาม ลายเซ็นดิจิทัลยังเหนือกว่าการลงนามบนกระดาษอีกด้วย เนื่องจากให้ความสามารถในการตรวจสอบได้ว่าเอกสารไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางหรือลงนามโดยผู้แอบอ้าง

 

ลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องต้องใช้เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ออกใบรับรอง (CA) ในกระบวนการนี้ CA เป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ประเภทหนึ่งซึ่งจะจัดเตรียมใบรับรองดิจิทัลที่มีข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลได้ PKI ยังมีการใช้กุญแจคู่ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมีกุญแจส่วนตัว และกุญแจสาธารณะ

ในกระบวนการสร้างลายเซ็นดิจิทัลของเรา เอกสารต้นฉบับจะถูกเข้ารหัสข้อมูลออกมาเป็นค่าแฮช (hash) จากนั้นลายเซ็นแต่ละรายการจะถูกเข้ารหัสไปยังเอกสารด้วยกุญแจส่วนตัวของผู้ลงนาม รหัสส่วนตัวมีไว้สำหรับผู้ลงนามเท่านั้น ในขณะที่รหัสสาธารณะสามารถใช้ได้อย่างเปิดเผยและใช้ในการตรวจสอบลายเซ็น​

Copy of Angel Time Signature v1.jpg

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นดิจิทัล ผู้ตรวจสอบจะใช้กุญแจสาธารณะที่ผู้ลงนามได้ให้ไว้ในใบรับรองดิจิทัลเพื่อถอดรหัสค่าแฮชของไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์ หากค่าแฮชตรงกับต้นฉบับ แสดงว่าเป็นเวอร์ชันจริง​

ทำไมต้อง Angelchain?

ลายเซ็นดิจิทัลที่จดสิทธิบัตร

Angel Time Co., Ltd. holds a patent for the "Digital Signature System for the Whole Process of Justice" granted by the Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Thailand, filed on 12 December 2012.

ตรวจสอบได้

Each step of the process is transparent, timestamped, and verifiable. As the CA, Angel Time serves as the guarantor with the support of lawyers in legal proceedings

เก็บไว้อย่างปลอดภัยบน Blockchain​

We specialize in Blockchain technology and are using the second version of the Angelchain, our own patented multidimensional blockchain invention.

ได้รับความไว้วางใจจากสภาทนายความ​

เราเป็นเกียรติที่ได้จัดสร้างใบอนุญาตทนายความแบบอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นดิจิทัลให้กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สอดคล้องกับ PDPA

We take rigorous measures to ensure our technology solutions are compliant with the Personal Data Compliant Act and other legal standards for digital transactions

เทคโนโลยีทางกฎหมาย

​ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและกฎหมายในทีมงานของเรา เรารับประกันโซลูชันทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศไทย ความถูกต้องของลายเซ็นของเราในการดำเนินคดีตามกฎหมายสอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 26-31 เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชันของเราจะสามารถใช้ได้ในชั้นศาล

 

เรามั่นใจได้ว่าสัญญาของคุณจะมีผลผูกพันทางกฎหมาย และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ลายเซ็นดิจิทัลของเรา​

ในข่าว

ข่าวสภาทนายความ​

"ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท แองเจิ้ล ไทม์ จำกัด"

"ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบใบอนุญาตให้เป็นทนายความอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565"

bottom of page