top of page

โปรเจกต์ของเรา

เราอยู่เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำธุรกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย

งานทั้งหมดของเราขับเคลื่อนโดยบล็อกเชนที่เราได้ออกแบบมาพิเศษชื่อ AngelChain ทำให้คุณมั่นใจได้ถึงความโปร่งใส ปลอดภัย และความสะดวกสบายของทุกธุรกรรม

ดูโปรเจกต์ล่าสุด และโครงการที่กำลังจะเปิดใช้งานเร็วนี้ๆ ได้ด้านล่าง

DSongboon

Decentralized Online Donation Platform

INDUSTRY:
Finance
CLIENT:
16 Charity Organizations
SOLUTIONS:
Donation Tracking

DSongboon

When we make a charitable donation, we give from our hearts. That’s why it’s much more disheartening to see news of questionable handling of donation money.

DSongboon is an online platform designed to facilitate charitable giving in a transparent, secure, and verifiable manner. With DSongboon, charities can create profiles showcasing their causes and the work they do, allowing donors to make informed decisions when deciding where to donate their funds.

We provide a safe and convenient way to donate by connecting donors to charitable causes and consolidating transaction records using Blockchain so that we can collectively build a new culture of donation that is honest, reliable, and accessible to all.

Electronic Lawyer License

Real-Time License for Lawyers of Thailand

INDUSTRY:
Legal
CLIENT:
Lawyers Council Under the Royal Patronage
SOLUTIONS:
Real-Time Identification

Electronic Lawyer License

A physical license printed on paper can only contain information from the past.
News of a fraudulent lawyer coming to light brought up questions about the sacredness of a lawyer’s license. The nature of the existing system contained a loophole for lawyers who might’ve recently had their license revoked to continue practicing without suspicion. The Lawyers Council officially partnered with us in 2022 to eradicate the blind spot in the system.

An Electronic Lawyer License (ELL) is a digital license that contains real-time information and can verify an individual's qualifications and credentials to practice law.

Lawyers can quickly and easily prove their qualifications to potential clients, employers, and regulatory bodies without the need for physical documents. Best of all, lawyers no longer have to travel all the way to the headquarter in Bangkok to update or renew their license. Lawyers now have control over their own information on a secure online platform.

Lawyer Authentication & Certificate Authority

Coming Soon

INDUSTRY:
Legal
CLIENT:
Lawyers Council Under the Royal Patronage
SOLUTIONS:
License Verification

Lawyer Authentication & Certificate Authority

Currently, verifying a lawyer's status is challenging due to paper-based licenses that are outdated and easy to counterfeit, causing difficulty for the justice system to verify lawyers' status. The World Bank's Ease of Doing Business ranking system includes an online system for the justice process. Therefore, the Court of Justice has requested the Lawyers Council to create a real-time system for checking lawyers' statuses when filing legal documents in court.

Our certificate authority system allows licensed attorneys to verify their status to both courts and those who may doubt their credentials. We hold an exclusive contract with the Lawyers Council under Royal Patronage, and our system is patented for digital signatures in both criminal and civil cases. Our mission is to ensure the integrity of Thailand's judicial process by providing a secure and reliable authentication system for practicing lawyers.

d-Contract

Coming Soon

INDUSTRY:
Business Operations
CLIENT:
In-House Service
SOLUTIONS:
Legally Binding Decentralized Contract

d-Contract

There is presently a deficiency in comprehension, certainty, and awareness regarding the lawfulness of electronically signing contracts, as well as securely storing electronic data.

Our expert design digital contract system is the sole solution in Thailand that ensures the legality of electronically signed documents. Additionally, we serve as a Certificate Authority that validates the authenticity of your digital signature. This feature empowers you to sign contracts from any location at any time and store them safely on a secure and centralized blockchain.

Users can sign contracts digitally, with a certification authority confirming the signature's authenticity. We integrate lawyers into the system who can act as witnesses and verify their status in real-time. Additionally, the system supports digital data preparation for court cases, with the certification authority certifying the originality of documents on AngelChain.

Configurable Multidimensional Blockchain

Coming Soon

INDUSTRY:
Business
CLIENT:
N/A
SOLUTIONS:
PDPA Compliant Blockchain

Configurable Multidimensional Blockchain

Blockchain technology is increasingly being used as a decentralized database system for government and corporate applications, but it has limitations. Users are unable to request edits or deletions of certain transactions and records due to legal restrictions. Additionally, the immutability of blockchain means that it does not comply with the right to be forgotten and the right to rectify under the PDPA.

AngelChain offers a customizable blockchain system that can be tailored to businesses and data owner permissions. It is currently the only blockchain that complies with the PDPA on the right to be forgotten and the right to rectification. The community shares in gas fees and coin rewards, with developers receiving 20% and coin holders receiving 10%. It is developed with legal affiliation and can be applied to both private and public organizations.

Space Rental & License Management

Coming Soon

INDUSTRY:
Retail
CLIENT:
N/A
SOLUTIONS:
Automated Contract Management

Space Rental & License Management

Retail and restaurant chains have a large number of contracts and licenses to manage. Licenses must be obtained from government agencies and continuously renewed. Contracts with local retail partners vary greatly with specific needs for each one.

Our software provides alerts for contract expiration and license renewal, produces reports for contract and license management, offers legally compliant digital signatures with blockchain storage, and ensures the originality and security of the signed contract.

Our system aids in managing contracts and licenses so that businesses can focus on growth and development rather than mundane tasks.

Lawyer Office Management

Coming Soon

INDUSTRY:
Legal
CLIENT:
N/A
SOLUTIONS:
Automated Case Management

Lawyer Office Management

Litigation proceedings vary for different types of cases and require careful attention to the steps and timeframes involved, which can make communication with clients challenging. Managing cases in a law office can also be difficult, especially when distributing cases among lawyers. There is a risk of being sued if a new client consults without signing a letter of appointment for a lawyer.

Our online system simplifies the process of appointing lawyers and managing cases with digital signatures, ensuring quick convenience and avoiding missed opportunities for new cases. It provides a clear understanding of prosecution procedures, saving progress and recording important details such as expenses and court orders. All documents are scanned/uploaded and stored in the secure BlockChain system. Our BI measurement report allows firms to monitor lawyer performance and the progress of all cases.

d-Loan

Coming Soon

INDUSTRY:
Finance
CLIENT:
N/A
SOLUTIONS:
Legally Binding Decentralized Contract

d-Loan

Online contracts that are being signed currently lack technical compliance with digital transaction laws, making them legally non-binding. Additionally, online loan contracts are stored on the lender's system, which raises the possibility of unauthorized alterations to the contract's text.

Our platform offers a value proposition that includes cost reduction and fast service, enabling businesses to expand opportunities. Users can sign digital contracts that are legally binding and securely stored in a central information system. Our platform also provides access to legal advice and support in preparing information for court submission.

d-Insurance

Coming Soon

INDUSTRY:
Insurance
CLIENT:
N/A
SOLUTIONS:
Legally Binding Decentralized Contract

d-Insurance

The trend of applying for insurance online is increasing, but the current method of online insurance does not consider the contract as the original. Insurance agents need separate licenses to sell insurance products from the companies they represent and must obtain an insurance seller license from the OIC.

Experience fast and convenient insurance sales with our online platform that allows you to sign legally binding digital contracts. Our system ensures that you are always up-to-date with your insurance policies and provides you with the ability to renew and sell insurance with ease. Plus, with our streamlined process, you can confidently close online sales and keep your customers satisfied.

Tourist Assistance

Coming Soon

INDUSTRY:
Tourism & Hospitality
CLIENT:
N/A
SOLUTIONS:
Legally Binding Decentralized Contract

Tourist Assistance

In recent years, there has been an increase in the number of travelers who prefer to travel independently rather than with a tour company. This can be attributed to the easy access to booking information through the Internet. The new trend in traveling is to explore destinations like a local rather than a tourist. Thailand has long been known as a beautiful tourism destination, and with the surge of independent travel in recent years, it's easier than ever to explore the country like a local.

Our platform includes a comprehensive travel management system that connects tourists with knowledgeable locals for pickup, guiding, and exploring. Also, a procurement system for purchasing authentic Thai products and direct delivery to the tourists' destination addresses. Provides secure travel reports for safety purposes, and a rate and review system for quality assurance. Additionally, the system links with the tourist police and provincial attorney for easy access to assistance and complaint submission.

อยากรู้เพิ่มเติมไหม?

อ่าน Lightpaper (ไลท์เปเปอร์) ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเทคโนโลยีและวิสัยทัศน์ของเราสำหรับชุมชน AngelChain​

Untitled design.jpg
bottom of page